Home / chatjackingoff / Pagdating ng islam sa

Pagdating ng islam sa

Ngunit katulad ng aking nabanggit ito ay kanyang tinanggihan na siyang ikinagalit ni Magellan. Hatinggabi ng Abril 26 nang si Magellan kasama ang kaniyang mga kapanalig na higit pa sa isang libo ay naglayag upang sakupin ang Mactan.

I sa sa mga anak na lalaki ni Datu Zulu ay kaaway ni Lapu-lapu. Si Lapu-lapu ay nakahanda rin sa paglusob ni Magellan, kasama rin ang 1500 na mga mandirigma.

Si ABU BAKR po ang nagsimula ng SULTANATE sa SULU at sya po ang kanyang asawa ang syang kauna-unahang pong SULTAN at SULTANA.

Nang Sumunod pong mga taon, maraming MUSLIM na mga DATU mula BORNEO ang dumating po sa PILIPINAS nang mabalitaan po nila ang mabuting pagtanggap ng mga Pilipino.

Nang magsalubong ang dalawang puwersa ay nagsimula ang isang umaatikabong labanan sa Mactan.

Si Lapu-lapu ay talagang may matigas na puso at matibay na paninindigan bilang isang pinuno ng Mactan.Bakamat pong ito ay hindi ayon sa katotohanan, sapagkat sila po ay mabibilang sa tinatawag na "ANIMIST" o yaong mga sumasamba po lahat halos ng mga bagay na nilikha maliban po sa Dakilang Limikha.Ang sinasamba po ng ating mganuon kagay ng BUNDOK, ARAW, BUWAN, BITUIN, PUNO, KIDLAT, KULOG APOY, AT HANGIN mas kilala sa tawag na AMIHAN, at may ANITO pa nga diba at marami pang iba.Siya defended Jolo laban sa mga Espanyol imbasyon ng 1876.Siya ay inilipat ang kanyang kabisera sa Maimbung, at mula doon ipinagpatuloy ang digmaan gamit ang juramentados, Muslims na manumpa pumatay non-Muslims.Ang sampung (10) DATU po na galing ng BORNEO ay dumaong po sa PANAY.Ang mga DATU pong ito ay sila DATU PUTI, DATU SUMAKWEL, DATU BANGKAYA, DATU DUMANGSOL, DATU PAIBURONG, DATU PADUHINOG, DATU UBAY, DATU DUMANGSIL, DATU DUMALOGDOG, at DATU BALESULA Itinatag po ni DATU BALENSULA at DATU DUMANGSIL ang kanilang komunidad doon sa BATANGAS suabalit po si DATU PUTI ay nagbalik sa BORNEO at dumaan po sila sa MINDORO at PALAWAN. Sapagkat kung inyo po talagang tutuklasin ayon na rin sa kasaysayan ng PILIPINAS ito po nakatala hanggang sa ngayon. Ito pong aking pagpapahayag ay hindi lang po ito kinthang isip lang.Siya ay unjustly pinagdudusahan pagkabilanggo sa Maynila matapos sumali sa isang diplomatikong misyon doon.Siya ay matagumpay na binalak at humantong Muslim pag-atake sa mga Espanyol shipyards sa Camarines at Bagutao.

869 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*